Skip to main content

R

Dobrodošli na Odvratajzing online advertising rečnik. Ova stranica sadrži unose koji započinju na slovo R.


Rate Card

Cenovnik reklamiranja na određenom sajtu ili grupi sajtova.

Reach

Reach, odnosno doseg, je jedna od najkorišćenijih metrika. Odnosi se na broj korisnika koji su nešto videli, ili kojima određeni publisher ima pristup.Na primer, ako neki sajt ima doseg od 20 miliona korisnika mesečno, to znači da ćemo okvirno dosegnuti taj broj korisnika ukoliko postavimo reklamu tamo na mesec dana.

Real Time

Bilo šta što se dešava u realnom vremenu, za razliku od stvari kojima imamo pristup „na odloženo“. Statistike u realnom vremenu su od koristi pri analitici sajta, na primer.

Real Time Bidding

Skraćeno RTB, odnosi se na čitav „ekosistem“ kupoprodaje online reklamnog prostora. U okviru RTB platforme, Publisheri stavljaju svoj inventar na prodaju, a onda oglašivači „biduju“ tj. takmiče se putem aukcije za svaku pojedinačnu impresiju u realnom vremenu kako ona biva servirana. Oglašivači postavljaju svoje kriteruijume i budžete u RTB Platformu. Ovaj ekstremno brzi proces je potpuno automatizovan, kada se jednom podesi.

Real Time Bidding Platform

Kompanija koja pruža usluge Real Time Bidding-a.

Recency

„Skorost“ je metrika koja nam govori koliko je vremena prošlo od kada je korisniknešto uradio. Najčešće se izražava kao prosek izvučen iz velikog broja korisnika. Ako je vrednost recency metrike za neku reklamu tri dana, to znači da su je u proseku ljudi videli pre tri dana.

Remnant Inventory

Preostali inventar. Onaj inventar koji je ostao neprodat na sajtu, nakon što su brend ili Performance mreže kupile sve što su htele.

Remnant Network

Tip Ad Mreže koji se koristi da monetizuje inventar koji je ostao neprodat. Ove mreže imaju ubedljivo najniže CPM-ove. Funkcionišu kao (a često i jesu, samo drugačije podešene) Performance mreže.

Reskin

Kod nas se često naziva „brending sajta“ i odnosi se na brendiranje statične pozadine nekog sajta reklamnom porukom. Često se radi u okviru sponsorskog tipa oglašavanja ili kao deo tzv. Homepage Takeover-a.

Responsive Ad Unit

Responzivna reklamna jedinica menja svoju fizičku veličinu kako bi se uklopila u prostor koji joj je dat na sajtu. Ovo je od velike koristi kada se sajt učitava na mobilnim uređajima, na kojima nema mesta za klasične banere. Responzivna reklamna jedinica će stati na bilo koju veličinu ekrana tako što će se ili smanjiti ili povećati.

Rest of World

Rest of World (ili RoW) je skraćenica koja se koristi prilikom postavke targetiranja. RoW govori Ad Serveru šta se isporučuje kada se reklama servira tamo gde nemamo specifično definisan tergeting.

Retargeting

Znan i kao remarketing, ovo je koncept koji se odnosi na mogućnost ponovnog ciljanja korisnika koji su već bili izloženi prethodnoj reklami, posetili naš sajt ili slično. Cilj je najčešće da se korisnik podseti da, na primer, dovrši kupovinu koju je napustio, ili da mu se ponudi popust na robu koju je ranije razgledao u e-shopu. Osnovna tehnologija na kojoj retargeting funkcioniše jeste cookie, preko kojeg se prati kojim je sve delovima kampanje korisnik bio izložen do sada.

Rev Share

Kada se koristi Ad Network, dohodak se deli između mreže i Publisher-a. Odnos delova koje svaka strana dobija se naziva Rev (skraćeno od Revenue) Share.

Revenue Share

Vidi Rev Share.

Rich Media

Rich Media je opšti termin, koji znači da reklama sadrži više od statične slike. Na primer, animirani gif.

Rich Media Vendor

Kompanija koja služi da skladišti rich media reklame za oglašivače. Oni su vlasnici servera sa kojeg se reklama šalje Ad Serveru na isporuku. Koriste se zato što je držanje i serviranje velikih, „rich“ fajlova dosta skupo ukoliko se njime ne bavi specijalizovana firma.

Rising Stars

Set specifikacija za interaktivne rich media banere koje je definisao Interactive Advertising Bureau (IAB). Uključuju sledeće formate na desktopu: Billboard, Filmstrip, Slider, Portrait, Pushdown i Sidekick. Takođe postoji i sličan set za mobilne uređaje, pod nazivom Mobile Rising Star, koji sadrži definicije za Filmstrip, Pull, Adhesion Banner, Full Page Flex i Slider.

Roadblock Ad

Forma zakupa koja podrazumeva da se sve pozicije na internet stranici sinhronizovano prodaju zajedno jednom oglašivaču. Reklame se serviraju zajedno, ali ne postoji obaveza da budu na stranici sve vreme, jer nije u pitanju sponzorstvo.

RoC

Run of Channel (ili RoC) označava da su reklame bukirane da se pojave bilo gde na kanalu.

ROI

ROI je skraćeno od Return On Investment, i mera je povrata na investiciju. Izračunava se, najprostije rečeno, oduzimanjem troškova neke aktivnosti od profita kojim je ona rezultovala.

RoN

Run of Network (ili RoN) označava da su reklame bukirane preko Advertising Network-a, mogu da se pojave bilo gde u okviru te mreže.

RoS

Run of Site (ili RoS) označava da su reklame bukirane tako da se pojave bilo gde na datom sajtu.

RoW

Rest of World (ili RoW) je skraćenica koja se koristi prilikom postavke targetiranja. RoW govori Ad Serveru šta se isporučuje kada se reklama servira tamo gde nemamo specifično definisan tergeting.

RPM

RPM je skraćeno od „Revenue Per Thousand“, i odnosi se na dohodak koji Publisher ostvari za prodatih 1,000 impresija ili otvorenih stranica.

RTB

Vidi Real Time Bidding

Run of Channel

Run of Channel (ili RoC) označava da su reklame bukirane da se pojave bilo gde na kanalu.

Run of Network

Run of Network (ili RoN) označava da su reklame bukirane preko Advertising Network-a, mogu da se pojave bilo gde u okviru te mreže.

Run of Site

Run of Site (ili RoS) označava da su reklame bukirane tako da se pojave bilo gde na datom sajtu.

[button style=“btn-info btn-lg“ icon=“fa fa-arrow-left“ align=“left“ type=“link“ target=“false“ title=“nazad na rečnik“ link=“http://www.odvratajzing.com/online-advertising-recnik“ linkrel=““]

odvratajzing newsletter

 

Pridruži se listi od 100+ marketara koji čitaju neredovni Odvratajzing njuzleter, pun interesantnosti koje ne staju u Tvit, a prekratke su za blog.