Skip to main content

P

Dobrodošli na Odvratajzing online advertising rečnik. Ova stranica sadrži unose koji započinju na slovo P.


Page Impression

Ovu metriku ne treba mešati sa Ad Impressions-ima, jer se odnosi na web stranice. Kada se jedna web stranica potpuno učita na korisnikovom kompjuteru, to se računa kao jedan Page Impression.

Page RPM

Page RPM je skraćenica od Revenue Per Thousand Pages. Drugim rečima, to je dohodak koji Publisher dobija od svojih oglašivača za 1,000 Page Impressions-a.

Page View

Page View je metrika koja je sinonimna sa Page Impression-om. Broji koliko puta se učitala web stranica.

Pages Per Session

Pages Per Session je deo analitičkih metrika. Označava prosečan broj web stranica na analiziranom sajtu koje je korisnik posetio u toku jedne sesije.

Pay Per Click

PPC ili Pay Per Click, je drugi na;in da se kaže CPC (odnosno Cost Per Click). Sjano, zar ne? PPC je način naplate reklamiranja koji podrazumeva da oglašivač plaća samo onda kada neko klikne na reklamu.

Performance Advertising

Performance Advertising je opšti termin za oglašavanje koje se fgokusira na performanse kampanje u globalu. Performanse se obično mere konverzijama, klikovima ali i drugim KPI-jevima. Suština je da se obezbedi vrlo nizak CPM (ili eCPM) kroz masovnu kupovinu inventara, koristeći Performance Network, tako da sistem može polako da optimizuje prikazivanje reklame tokom trajanja kampanje, da bi obezbedio najbolji rezultat.

Performance Buy

Peformance Buy označava kupovinu pozicija za prikazivanje Performance Advertising reklama.

Performance Campaign

Vidi pod Performance Advertising.

Performance Network

Ovaj tip Ad mreže se fokusira na sakupljanje i prodaju inventara koji je pogodan za optimizovanje performance kampanja.

Performance Spend

Vidi pod Performance Advertising.

PHP

PHP je jedan od najzastupljenijih programskih jezika za pravljenje web sajtova.

Piggyback

Piggyback
Adekvatan prevod je “kalemljenje”, a termin se odnosi na tracking piksele nakačene na reklamu. Ukoliko piksel A ima na sebi pigibekovan piksel B, okidanje prvog će proizvesti i okidanje drugog, bez duplikacije podataka i zadrške koja bi mogla da usledi ukoliko su svi postavljeni u istoj ravni.

Pixel

Piksel je najmanja, nedeljiva jedinica prikaza slike na kompjuteru. U online advertising-u,pikseli se često koriste kao „nosači“ raznih kodova, „kukija“, trekera i slično. Kada se piksel učita (a učita se veoma brzo i gotovo uvek, budući da je jako mali), „opaliće“ i kod koji je na njega nakačen, time poslavši signal analitičkom ili reklamnom serveru.

Placement

Placement je opšti termin koji, u zavisnosti od toga kako se koristi, označava neku kombinaciju same reklame i mesta na kojem se ona servira. Kod nas se najčešće prevodi kao „pozicija“. Može da označava sve pozicije na sajtu koje serviraju banere iste veličine, ili sve reklame na homepage-u sajta, ili opet samo jedno određeno mesto za oglas.

Platform

Platforma je opšti termin koji označava kompjuter ili server koji nešto radi. Na primer, Ad Platforma isporučuje reklame, dok RTB Platforma služi za Real Time Bidding. Imamo i Social Media Platforme, odnosno Facebook ili Twitter, i tako dalje.

PNG

PNG je tip grafičkog fajla, odnosno slike, sa ekstenzijom .png. PNG je skraćenica od Portable Network Graphics, i jedan je od najboljih metoda za čuvanje slika namenjenih internet korišćenju, zato što ima odličan balans između veličine fajla i kvaliteta slike koji se postiže.

Polite Loading

Polite Loading je uobičajeni metod učitavanja „teških“ reklama. „Pristojno učitavajuća reklama“ će učitati samo jedan svoj deo, a zatim sačekati da se ostatak stranice na kojoj se prikazuje potpuno učita. Na primer, prvih 100K banera koi ukupno ima 200K će se učitati, a zatim sačekati da se završi učitavanje sajta. Nakon toga, učitaće se i preostalih 100K. Ukoliko se ne poštuje ova praksa, dolazi dop ozbiljnog usporavanja pri učitavanju sajtova sa velikim brojem reklamnih pozicija.

Pop-Blocker

Pop-Blocker je add-on ili plugin za browser, koji sprečava automatsko otvaranje novih prozora bez korisnikove saglasnosti. Njihova pojava je uticala na Pop-Under i Pop-Up formate oglašavanja, dramatično smanjivši dostupan Inventar za njih.

Pop-Under

Reklama, koja je u stvari web stranica koja se otvara u novom browser prozoru, ispod onog u kojem korisnik trenutno surfuje internetom. Evolucija svog ekstremno invazivnog rođaka, Pop-Up reklame.

Pop-Up

Reklama, koja je u stvari web stranica koja se otvara u novom browser prozoru, iznad onog u kojem korisnik trenutno surfuje internetom. Danas gotovo potpuno iskorenjena, kao preterano invazivna, i zamenjena Pop-Under varijantom.

Post

Opšti termin koji se odnosi na bilo kakav korisnički unos na društvenim mrežama ili blogovima.

Post-Click Conversion

Post-Click konverzija (ponekad skraćeno PC konverzija) se beleži kada korisnik kupi proizvod (ili uradi ono što je definisano kao konverzija) nakon klikana povezanu reklamu. Konverzija ne mora da se desi neposredno nakon klika. Dužina vremena koje se uzima u obzir kao validno se naziva Post-Click Window. Ovakve metrike se koriste za CPA tip kampanja.

Post-Click Window

Post Click Window, skraćeno PC Window, je dozvoljeni vremenski period u kojem će, ako korisnik koji je kliknuo na reklamu zaista i završi konverziju, sajt na kojem je baner kliknut biti za tu konverziju i plaćen. Ovakve metrike se koriste za CPA tip kampanja, a trajanje „prozora“ određuje oglašivač.

Post-Impression Conversion

Post-Impression Conversion, ili PI Conversion se beleži kada korisnik kupi proizvod (ili uradi ono što je definisano kao konverzija) nakon što je video povezanu reklamu. Konverzija ne mora da se desi neposredno nakon impresije. Dužina vremena koje se uzima u obzir kao validno se naziva Post-Impression Window. Ovakve metrike se koriste za CPA tip kampanja.

Post-Impression Window

The Post Impression Window, or PI Window, je dozvoljeni vremenski period u kojem će, ako korisnik koji je kliknuo na reklamu zaista i završi konverziju, sajt na kojem je baner prikazan biti za tu konverziju i plaćen. Ovakve metrike se koriste za CPA tip kampanja, a trajanje „prozora“ određuje oglašivač.

Post-Roll

Post-Roll reklame su video reklame koje se puštaju nakon što je video odgledan od strane korisnika.

PPC

PPC je skraćeno od Pay Per Click, i drugačiji način da se kaže CPC (odnosno Cost Per Click).

PR

PR je Public Relations: upravljanje imidžom i percepcijom javnosti o kompaniji putem aktivne i pasivne kontrole toga šta so o njoj govori u javnosti.

Pre-Game

Pre-Game su tip video oglasa (ili ponekad standardni MPU) koji se prikazuju dok se učitavaju igrice koje se igraju u interenet browseru.

Premium

Termin koji bi trebalo da označava bolji kvalitet u odnosu na „standard“, ali budući da se koristi bez ikakvog reda, smisla ili skrupula – realno ne znači ništa.

Pre-Roll

Pre-Roll reklame su tip video reklame koje se puštaju pre nego što je video odgledan od strane korisnika.

Priority

Prioritet se odnosi na podešavanje u okviru setovanja kampanja na Ad Server-u. Ova postavka odlučuje koji od oglasa će se prikazati datom korisniku, uzimajući u obzir koliko raznih reklama treba da bude servirano u tom trenutku i dokle su stigle sa svojom isporukom.

Programmatic Advertising

U svom osnovnom značenju, programmatic znači naprosto automatski. Svaki vid digitalnog oglašavanja koji ne podrazumeva da čovek radi medijsko planiranje potpada pod ovaj termin – tu, dakle, potpada i reklamiranje putem GDN-a, Facebook, afilliate mreže i slično. Programmatic je širi termin od aukcijskog modela, koji se dešava u realnom vremenu (RTB).

Programmatic A/B Testing

A/B testiranje je optimizacija oglasa menjanjem jednog njegovog dela i upoređivanjem rezultata sa originalom. U programmatic-u se testovi mogu automatizovati prema zadatim parametrima i varijacijama. Poenta je da posle testiranja faze dobijemo oglas koji ima najbolje moguće performanse.

Programmatic Attribution

Isto kao i klasična atribucija, samo što je automatizovana. Podaci služe trejderima za optimizaciju budžeta i potrošnje na različitim programmatic kanalima.

Programmatic Creative

Pojam označava tehnike kojima se definiše niz varijacija teksta i kreative za jedan baner ili video reklamu. Koristeći podatke iz programmatic platforme o tome ko je korisnik, sistem prikazuje odgovarajuću kombinaciju. Ovo je najnapredniji i najzahtevniji vid optimizacije reklama u realnom vremenu.

Programmatic Direct

Poluautomatska kupovina direktno dogovorenih pozicija između oglašivača i Publishera, po potrebi. Impresije u ovom slučaju ne idu na aukciju.

Programmatic Guaranteed

Takoreći polu-programmatic. Kupac i prodavac se direktno dogovore oko cene i flightova, a detalje ciljanja svake od impresija u okviru mreže ostavljaju algoritmu. U ovom slučaju ne dolazi do aukcije.

Private Exchange

Veliki Publisheri, kao što je na primer Condé Nast, često imaju svoje privatne mreže na kojima sakupljaju i prodaju programmatic pozicije sa svih svojih sajtova. Pristup ovim mrežama imaju samo određeni oglašivači. Na ovaj način vlasnik mreže kontroliše kvalitet reklama na svojim sajtovima i sprečava preprodaju svog inventara izbacujući posrednike.

PSA

PSA je skraćeno od Public Service Ad, na Zapadu su to uglavnom baneri za neke dobrotvorne organizacije i slično, koj se serviraju i puštaju besplatno. Ponekad ih mreže, Ad Agencies, Publisheri i Ad Serveri koriste kao default banere.

Public Relations

Public Relations: upravljanje imidžom i percepcijom javnosti o kompaniji putem aktivne i pasivne kontrole toga šta so o njoj govori u javnosti.

Public Service Advert

Vidi pod PSA.

Publisher

Vlasnik sajta, ili grupe sajtova, na kojoj se prikazuju reklame. Na srpskom bi rekli „medij“ (i ne bismo sebi mnogo pomogli). Generički termin za sajtove koji prikazuju reklame uz svoj sadržaj. Svaki sajt sa reklamama, ma kog tipa one bile, je publisher u Ad Ops terminologiji.

Publisher Ad Tag

Publisher Ad Tag je parče koda koje Publisher direktno postavlja na svoj sajt, i koje šalje „call“ Ad Serveru da pusti reklamu.

[button style=“btn-info btn-lg“ icon=“fa fa-arrow-left“ align=“left“ type=“link“ target=“false“ title=“nazad na rečnik“ link=“http://www.odvratajzing.com/online-advertising-recnik“ linkrel=““]

odvratajzing newsletter

 

Pridruži se listi od 100+ marketara koji čitaju neredovni Odvratajzing njuzleter, pun interesantnosti koje ne staju u Tvit, a prekratke su za blog.