Skip to main content

N

Dobrodošli na Odvratajzing online advertising rečnik. Ova stranica sadrži unose koji započinju na slovo N.


Native Advertising

Native reklame su, najprostije rečeno, reklame koje ne izgledaju kao reklame. Mogu biti raznih formata, u zavisnosti od toga gde se pojavljuju: od advertorijala i raznih drugih tipova tekstova do standardnih formata koji su tako dizajnirani da se utapaju u okolni sajt i izgledaju kao njegov prirodni deo. Oglasni formati na društvenim mrežama potpadaju pod ovu definiciju, jer se savršeno uklapaju u organski sadržaj. Na razvijenim tržištima postoje industrijski standardi i zakonska regulativa koji obavezuju sve oglašivače i sajtove da vidno obeleže ovakve reklame, ma koliko suptilno to činili.

Negative Targeting

Proces ciljanja kojim se isključuju određeni korisnici ili vrste sadržaja iz liste dozvoljenih na kojima želimo da se reklama pojavi.

Non-Human Traffic

Non-Human Traffic ili NHT je bilo koji saobraćaj koji ne potiče od korisnika. Najveći deo internet saobraćaja čini upravo NHT, odnosno mašine koje pričaju sa drugim mašinama. Legitimni razlozi za NHT saobraćaj mogu uključivati pretraživače čiji botovi „gamižu“ preko sajtova da bi ih mapirali i uključili u svoje rezultate, dok oni se protivzakoniti odnose na advertajzing botove. Oni se koriste od strane kriminalaca, kako bi veštački napumpali statistike posećenosti sajtova, ali i impresija reklamama koje se prikazuju. Maliciozni NHT je jedan od najvećih i najozbiljnijih problema sa kojima se online advertising susreće.

Non-Guaranteed Inventory

Non-Guaranteed Inventory je termin za trgovinu impresijama u kojoj je nepoznata i negarantovana količina inventara koja se kupuje. Ovaj mehanizam se uglavnom koristi za prodaju „remnant“ tj. neiskorišćenog inventara, koji se prodaje sa popustom. Svaki put kada je poznata cena, ali ne i minimalna količina inventara koji je po njoj i kupljen, u pitanju je ovaj tip trgovine. Po definiciji, ovde pripada i trgovina na RTB platformama, tojest trgovina u realnom vremenu.

Non-Linear Video Ads

A Non-Linear Video Ad je video reklama koja koristi interaktivne elemente da pospeši svoju efikasnost. Oni mogu biti van samog videa (tekst i slike sa strane) ili u sklopu videa kao elementi sa kojima se može prekinuti linearnost, izabrati drugi tok i slično. Anotirani YouTube videi su dobar primer ove tehnologije u praksi.

Non-Organic Traffic

Non-Organic Traffic je saobraćaj na sajtu za koji je plaćeno na bilo koji način. Ovo uključuje korisnike koji su stigli na sajt putem klika na online reklamu.

Non-Session Data

Non-Session Data je termin za informacije o korisniku koje se ne mogu dobiti analiziranjem njegove upotrebe sajta. Ovo bi trebalo da znači da je ovaj tip podataka nemoguće dobiti, ali se kombinacijom cookie podataka i njihovim uparivanjem sa databazama kroz kompleksne analitičke modele ipak može doći do dosta njih. Mnoge Analitičke platforme prodaju ove podatke sajtovima i oglašivačima. Legalnost ovih metoda nije svuda ista, a Evropska Unija se trudi da stane na put narušavanju privatnosti koje ove metode najčešće podrazumevaju.

[button style=“btn-info btn-lg“ icon=“fa fa-arrow-left“ align=“left“ type=“link“ target=“false“ title=“nazad na rečnik“ link=“http://www.odvratajzing.com/online-advertising-recnik“ linkrel=““]

odvratajzing newsletter

 

Pridruži se listi od 100+ marketara koji čitaju neredovni Odvratajzing njuzleter, pun interesantnosti koje ne staju u Tvit, a prekratke su za blog.