Skip to main content

I

Dobrodošli na Odvratajzing online advertising rečnik. Ova stranica sadrži unose koji započinju na slovo I.


IAB

The Internet Advertising Bureau Baziran u UK, IAB je telo sastavljeno od eksperata iz sfera advertajzinga i tehnologije i bavi se standardizacijom online advertisinga. Nema regulatorne ingerencije niti pravnu moć bilo koje vrste, ali je svakako najpoštovanija institucija koju trenutno imamo u online advertising svetu.

IAB New Ad Portfolio

Krajem 2017 je od strane IAB-a globalno usvojen set preporuka za novi porfolio banerskih oglasa. Preporuke se tiču detalja izgleda, ponašanja i korisničkog iskustva display banera na internet sajtovima, mobilnim aplikacijama, native vidovima oglasa, društvenim mrežama, VR (virtuelnoj stvarnosti) i AR (dopunjenoj realnosti). Srpski IAB je napravio lokalizovanu verziju uputstva za agencije i klijente, koju možete preuzeti ovde. Najbitnija razlika u odnosu na dosadašnje formate banera jeste u tome da fiksirane veličine u pikselima odlaze u penziju i da je sve bazirano isključivo na HTML5 tehnologiji. Od sada će baneri biti definisani u razmeri visine i širine (aspect ratio), što će im dozvoliti da budu responzivni.

IFrame

iframe je tehnologija koju je koristio Internet Explorer browser, kako bi prikazao još jednu web stranicu u okviru već otvorene web stranice. IFrame je služio kao omotač oko unutrašnje stranice, sprečavajući ih da imaju bilo kakvu međusobnu interakciju ili curenje informacija. Pokušaji da se ova tehnologija iskoristi za onine advertising nisu bili uspešni, budući da postoje gotovo nepremostivi tehnički problemi sa koriđćenjem IFrame tehnologije za prikazivanje reklama koji imaju ekspanzije ili overlay banera svake vrste. Takođe postoje i bezbednosni aspekti zbog kojih se IFrame više praktično ne koristi.

Impression

Trenutno de fakto osnovna valuta interneta. Sajtovi mere tzv. Page Impression-e (jedno učitavanje stranice), dok mi u svetu online advertisinga najčešće merimo takozvane Ad Impression (jedno učitavanje reklame). Gotovo uvek mislimo na Ad Impression kada kažemo „impresija“.

Impression Cap

Vremensko ograničenje koje se stavlja na isporuku kampanje da bi se ravnomerno rasporedile kupljene impresije. Imp Cap se podešava na Ad Server-u. se Ako se za kupljenih 1,000,000 impresija stavi dnevni limit od 100,000, onda znamo da je to maksimum koji će biti serviran svakog dana, čime osiguravamo 10 dana kampanje i na najprometnijem sajtu.

Impression RPM

Impression RPM znači Revenue Per Thousand Impressions i predstavlja dohodak publisher-a od reklame koja je kod njega prikazana. RPM će biti nešto niži od CPM-a koji plaća oglašivač, a razlika je u Ad Serving fee-ju, fee-ju medijske agencije, porezima i slično).

Impression Tracker

Impression tracker je drugi izraz za beacon. Najčešće se dodaje na baner ili video onda kada postoji potreba da treća strana ima podatke o impresijama, kako bi se svi igrači međusobno proveravali.

Inbound link je link koji sa nekog drugog sajta vodi na naš. U SEO tehnikama se radi na aktivnom razvijanju što većeg broja visokokvalitetnih inbound linkova, jer pretraživači koriste taj signal da bolje pozicioniraju poštovane i korisne sajtove u svojim rezultatima.

Inbound Marketing

Inbound marketing je skup tehnika koje se koriste za povećanje šanse da kupac dođe „nama na vrata“ i da ne moramo da ga jurimo, kao što je slučaj sa tehnikama. Sve što ima veze sa dugoročnom izgradnjom (ne samo online) reputacije, ekspertize i olakšavanja kontakta sa potencijalnim mušterijama spada u ove tehnike.

In-House Marketing

In-House Marketing je termin koji se koristi kada oglašivač ima na platnom spisku svoj marketinški tim, umesto da za te potrebe koristi usluge advertajzing agencije.

InLine Advertising

InLine Advertising (ili InText Advertising) je format oglašavanja u kom se označene reči u tekstu na stranici oglašivača pretvaraju u male reklame, koje „iskaču“ kada se preko njih pređe kursorom. Ovaj format polako zamire, budući da je irelevantan na mobilnim platformama.

Insertion Order

Insertion Order (skraćeno IO) je ujedno i ugovor i specifikacija za plasman online advertisinga. Uključuje dogovorenu cenu, količinu, vremenski rok trajajnja kampanje i sve druge relevantne podatke. Danas se uglavnom generišu automatski.

Install Rate

Install Rate je procentualna mera koja pokazuje koliko klikova na reklamu je potrebno da bi došlo do jedne instalacije reklamiranog softvera ili aplikacije u CPI kampanji.

Interstitial

Interstitial znači „između“. Misli se na reklame koje se pojavljuju u prostoru između stranica sajta. Kada se klikne na link na sajtu koji primenjuje ovaj format, korisniku se prvo otvori Interstitial, a zatim i stranica sa željenim sadržajem. Interstitial takođe može da označava i floater ilioverlay format.

Inventory

Inventar je ukupna količina impresija koju publisher ili Ad network ima na raspolaganju. Obično se izražava u mesečnim iznosima: „sajt XY ima 500.000 impresija mesečno“.

Inventory Forecasting

Čin predviđanja količine impresija koje će biti dostupne u budućnosti.

Inventory Management

Inventory Management je tehnički proces upravljanja svim aktivnim kampanjama od strane publisher-a. Uključuje osiguravanje da se sve kampanje prikažu kako je dogovoreno i maksimizuje profit sajta od reklamiranja.

[button style=“btn-info btn-lg“ icon=“fa fa-arrow-left“ align=“left“ type=“link“ target=“false“ title=“nazad na rečnik“ link=“http://www.odvratajzing.com/online-advertising-recnik“ linkrel=““]

odvratajzing newsletter

 

Pridruži se listi od 100+ marketara koji čitaju neredovni Odvratajzing njuzleter, pun interesantnosti koje ne staju u Tvit, a prekratke su za blog.