Skip to main content

E

Dobrodošli na Odvratajzing online advertising rečnik. Ova stranica sadrži unose koji započinju na slovo E.


eCPM

eCPM je EFEKTIVNI Cost Per Thousand (tj „effective CPM“). Ova metrika se koristi kada sravnjujemo različite modele plaćanja koje je neka kampanja koristila na zajednički imenitelj, kako bi ih uporedili. Najbolji izbor za to je CPM. eCPM je način da se CPA, CPC) i druge kampanje upoređuju jedna sa drugom po efektivnim troškovima, uz maksimalan paritet informacija.

Effective Cost Per Thousand

Vidi iznad 🙂

Efficacy

Efikasnost je termin koji koristimo kada razmatramo da li je, i na koji način, reklamna kampanja ispunila ciljeve koji su pred nju postavljeni. Kako bi sve to imalo smisla, potrebno je na pametan način pre svega definisati SMART ciljeve.

Engagement

Engagement je termin koji se najčešće ne prevodi u „digitalu“, iz prostog razloga jer obuhvata svaki vid interakcije koju korisnik može da ima sa reklamnim sadržajem. Najčešće se koristi kao metrika u društvenim medijima, ali uključuje i stvari kao što su kliktanje na dugmiće u banerima, pauziranje i puštanje videa, popunjavanje formulara, „slajdovanje“ foto galerija itd.

Engagement Rate

Engagement rate je procenat ljudi koji su imali interakciju, tj. ostvarili engagement sa reklamom, u odnosu na sve ljude kojima je reklama prikazana.

Equivalent Cost Per Thousand

Equivalent Cost Per Thousand je drugi način da se kaže eCPM.

Exclusion Pixel

Exclusion Pixel je način da se spreči ili zaustavi prikazivanje reklama na određenoj web stranici ili za određenog korisnika. U pitanju je „nevidljivi“ 1×1 piksel, koji u sebi sadrži informaciju za Ad Server, koji to prepoznaje kao znak „STOP“ i ne servira reklame. Exclusion pixel može da stoji na stranici, ili da bude „nalepljen“ korisniku na Cookie, koji stoji u njegovom browser-u. Ova tehnika se koristi da bi se izbeglo nepotrebno nerviranje korisnika, ali i uštedelo pri korišćenju CPM modela. Na priemr, kada više nema potrebe da se neka reklama prikazuje (ako je korisnik bio na „thank you“ stranici i naravio konverziju, biva markiran ovim pikselom kroz Cookie) jer je njena misija ispunjena.

Expandable Ads

Expandable je bilo koja reklamna jedinica koja se povaćava (vrši ekspanziju) nakon ili u toku interakcije sa korisnikom, tj. engagement-a. Često su to napredni, „bogati“ (Rich Media) vidovi HTML banera, koji pri ekspanziji puštaju video, imaju foto galerije, forme za podatke, ili mini-igrice. Serviranje ovakvih reklama je dosta skuplje u poređenju sa standardnim troškom za tzv. „statični“ CPM.

External Comms

„External comms (communications)“ je termin iz PR struke, koji se koristi i u digitalnim vodama. Uključuje bilo koju vrstu organizovane komunikacije sa spoljnim javnostima u odnosnu na kompaniju: saopštenja, otvorena pisma, intervjui, i slično.

odvratajzing newsletter

 

Pridruži se listi od 100+ marketara koji čitaju neredovni Odvratajzing njuzleter, pun interesantnosti koje ne staju u Tvit, a prekratke su za blog.