Skip to main content

D

Dobrodošli na Odvratajzing online advertising rečnik. Ova stranica sadrži unose koji započinju na slovo D.

Data Management Platform

Platforma za upravljanje podacima, skraćeno DMP, je centralizovani softverski sistem, odnosno platforma, nezavisna ili u vlasništvu medijske agencije ili publishera. Kao što joj ime kaže, DMP obrađuje podatke o korisnicima iz prve ruke, kao što su cookie ID, spajajući ih sa podacima koje dobija od raznih trećih lica, tj. dobavljača. Ove platforme služe da optimizuju medijsko planiranje i kupovinu koristeći veliku količinu podataka. Daju jasniju sliku o korisnicima i nezaobilazan su centralni stožer oko kojeg se raspoređuju SSP-jevi, DSP-jevi, ad exchange-ovi i ad mreže.

Daisy-Chaining

Daisy-Chaining je popularni idiom koji označava „lanac“ kojim se Ad Call prebacuje sa jednog Ad Network-a na drugi, da bi na kraju isporučio zahtevanu reklamu. Redosled lanca i prioritet u njemu se najčešće naziva „vodopad“ tj. Waterfall.

DoubleClick for Publishers

DoubleClick for Publishers, takođe poznat po još skraćenijem nazivu DFP, je Google-ov Ad Server. Postoje dve verzije ove platforme: za velike Ad Network-e, ali i besplatna (DFP small business) za manje sajtove.

De-dupe

Deduplikacija je proces koji se radi prilikom analiziranja rezultata CPA kampanja, sa svrhom da osigura da se ne naplaćuju (tj ne dupliraju) akcije za koje je oglašivač već platio istom ili drugom publisher-u. Ako korisnik vidi reklamu na više sajtova pre nego što se odluči za kupovinu (tj. akciju), onda Agencija radi deduplikaciju kako bi zaključila kojem sajtu treba platiti.

De-duplication

Deduplikacija je proces koji se radi prilikom analiziranja rezultata CPA kampanja, sa svrhom da osigura da se ne naplaćuju (tj ne dupliraju) akcije za koje je oglašivač već platio istom ili drugom publisher-u. Ako korisnik vidi reklamu na više sajtova pre nego što se odluči za kupovinu (tj. akciju), onda Agencija radi deduplikaciju kako bi zaključila kojem sajtu treba platiti.

Default Ad

Default Ad je onaj baner koji će se prikazati ako ništa drugo nije pristiglo od Ad Servera iz bilo kog razloga. Razlozi mogu imati veze sa ograničenjima u targetiranju kampanje, kada korisnik nije deo ciljane publike, ili naprosto zato što niko nije kupio datu impresiju. Često se koriste kao tzv. House Ad-ovi, za Remnant Network kodove, ili dobrotvorne „pro bono“ akcije.

Demand Side Platform

Demand Side Platform (skraćeno DSP) je vrsta RTB Ad Network-a koja uslužuje stranu „potražnje“. Drugim rečima, Agencije u DSP-ju registruju koliko žele da daju novca za određenu Advertajzing kampanju, a publisher-i to sa druge strane vide i onda daju svoje ponude.

Device Targeting

Vrsta ciljanja reklama, pri kojoj se definiše određeni tip, model, marka uređaja za koji će se reklama prikazivati. Počevši od toga da li se gađaju mobilni uređaji, desktop ili tablet, pa do tačnog modela telefona i operativnog sistema.

DFP

DFP je skraćenica od DoubleClick for Publishers. DFP je Google-ov Ad Server. Postoje dve verzije ove platforme: za velike Ad Network-e, ali i besplatna (DFP small business) za manje sajtove.

Display Advertising

Opšti termin koji podrazumvea sve vrste korišćenja banera (bez razlike koje su oni vrste ili formata) u digitalnim reklamnim kampanjama.

Downweight

Downweight je termin koji se vezuje za optimizovanje reklama u kampanji. Ako imamo više verzija banera koji „rotiraju“ na jednoj poziciji, prikazujući se u podjednakom procentu na početku kampanje, onda „downweighting“ podrazumeva da smanjimo procenat prikazivanja one verzije koja ima najlošije performanse – drugim rečima, vršimo optimizaciju. Određeni Ad Server-i ovo mogu da rade i automatski.

DSP

DSP je skraćenica od Demand Side Platform.

Dynamic Creative

Korišćenje podataka o korisniku dobijenih od DMP-ja ili samog Ad Servera, moguće je kreirati kampanje čije se kreative dinamički menjaju u odnosu na zadate parametre. Parametri mogu biti bilo koji iz lepeze dostupnih pri segmentaciji (demografski, istorijski, geolokacijski…) Klasičan primer je baner koji ima različite poruke kada pada kiša i kad je sunce.

[button style=“btn-info btn-lg“ icon=“fa fa-arrow-left“ align=“left“ type=“link“ target=“false“ title=“nazad na rečnik“ link=“http://www.odvratajzing.com/online-advertising-recnik“ linkrel=““]

odvratajzing newsletter

 

Pridruži se listi od 100+ marketara koji čitaju neredovni Odvratajzing njuzleter, pun interesantnosti koje ne staju u Tvit, a prekratke su za blog.