Skip to main content

C

Dobrodošli na Odvratajzing online advertising rečnik. Ova stranica sadrži unose koji započinju na slovo C.


Cache-busting

Keš baster je parče koda koje se u Ad Serveru dodaje na reklamu i učitava zajedno sa njom pri serviranju u browser. Svrha mu je da spreči da se reklama sačuva u keš memoriji korisnikovog kompjutera, odnosno da se učita nova reklama pri svakoj novoj poseti istom sajtu. Keš baster osigurava da se servirane Ad Impresije tačno broje.

Call To Action

Call To Action (CTA) se odnosi na reči ili rečenice u reklamama kojima se korisnik poziva da nešto uradi. „Rezerviši odmah!“, „Kupi Sad!“ i slično. Praksa pokazuje da ih je neophodno imati, pogotovo u online komunikacijama.

Campaign

Kampanja u užem, online smislu, označava skup kreativnih rešenja koja se puštaju na sajtove sa zajednički definisanim ciljem, rokom trajanja i budžetom.

CDN

Skraćenica za Content Delivery Network.

Channels

Kanali su poprilično „mutan“ pojam. U marketinškom smislu, čitav online advertajzing je jedan kanal komunikacije. U užem smislu, kanali mogu biti definisani po tipu onlajn aktivnosti: social, Display, Search Engine Marketing… ili po modelu kampanje: CPC, CPM, CPA i slično. Sve zavisi od dogovorene definicije, pa treba biti pažljiv.

Click

u online advertajzingu klik se broji kada korisnik klikne na reklamu. Klik je standardni cilj većine kampanja, pogotovo onih koje za cilj imaju konverzije bilo koje vrste.

Click Tag

Ukoliko treća partija (third party) u kampanji hoće da prati klikove, koristi se click tag. On poziva kontrolni URL kada korisnik klikne na dugme u baneru. Sabiranjem broja ovih poziva dobija se ukupan broj klikova na baner, čak iako treća partija nema pristup ostalim statističkim podacima o kampanji.

Click-Through Rate

Click-Through Rate (CTR) je jedna od osnovnih mera efektivnosti reklama. Zbog toga što se izražava u procentima, pogodna je mera za poređenje performansi reklama na svim sajtovima na kojima kampanja ide. Računa se kao procenat iz broja klikova u 100 Impresija: CTR=(Clicks/Ad Impressions*100).

CMS

CMS je skraćenica za Content Management System. Odnosi se na programe kojima se upravlja sadržajem na internet sajtovima. Najpopularniji CMS je WordPress.

Co-Branding

Forma sponzorisanja karakteristična za online sferu, ali je zastupljena i drugde. Ko-brending funkcioniše tako što oglašivač dogovori da brendira npr. rubriku sajta posvećenu određenom događaju ili temi. Popularno je „brought to you by…“ rešenje.

Kompanjoni su dva ili više display oglasa koji se serviraju zajedno (npr. 728×90 i 300×600 jedinice u „hockey stick“ ili obrnutoj L formaciji). Zbog načina na koji rade, prvo se učitava jedan, pa drugi. Onaj koji se učitava kasnije se zove Companion Ad. Logično, „kompanjon“ će imati nešto manje impresija.

Confirmation Page

Stranica koja potvrđuje korisniku da je uspešno obavio radnju koju je želeo. Poznat i kao Thank You Page, jer uglavnom nosi takav tekst. Često sadrži Conversion Pixel kojim se meri uspešnost CPA kampanja.

Content

Content je generički termin za sadržaj interneta: video materijal, slike, tekstovi, članci, blog postovi i sve ostalo.

Content Delivery Network

Najčešće su u pitanju globalne kompanije koje imaju ogromne farme servera po celom svetu. Ad Serveri ih koriste za skladištenje “teških” fajlova (tj slika i videa koji sačinjavaju kreativu). zato što su u stanju da veoma brzo serviraju podatke bilo kom korisniku na planeti, odnosno specijalizovani su da infrastrukturno podrže i najzahtevnije kampanje.

Content Management System

Programi kojima se upravlja sadržajem na internet sajtovima. Najpopularniji CMS je WordPress.

Conversion

Konverzoija je opšti termin koji se koristi za akciju ili akviziciju koja je izvršena u toku CPA kampanje.

Conversion Pixel

Konverzijski piksel je parče koda koje generiše Ad Server. Ovaj kod se prosleđuje oglašivaču, koji ga postavlja na Confirmation Page sajta na koji mu vode online advertajzing kampanje. Piksel prepoznaje ako je posetilac stranice imao bilo kakvu interakciju sa reklamom oglašivača i sve to beleži. Svrha mu je da omogući merenje uspešnosti konverzija, odnosno prodaja ili registracija, koje su započete tako što je viđena (ili kliknuta) neka od oglašivačevih reklama. Oglašivač onda zna koje reklame rade dobro, a koje ne, što mu dozvoljava da optimizuje svoje kampanje. Uglavnom se koristi za CPA kampanje.

Conversion Rate

Stopa konverzije je metrika koja pokazuje koji procenat klikova na reklame postaju konverzije. Koristi se da bi se upoređivala relativna efikasnost CPA kampanja.

Converted

„Konvertit“ je korisnik koji je učinio akciju koju je definisao oglašivač. Na primer, kliknuo na reklamu, a zatim na odredišnoj stranici sotavio svoj email i podatke. Podatak o njima pomaže Ad Serveru da ne troši impresije na njih, kada se nađe u prilici.

Tragično prevedeni „kolačić“ je način da bilo koji vebsajt ostavi malu količinu informacija u browseru koji ga poseti, kako bi poboljšao korisničko iskustvo: sačuvao korisnikove postavke za jezik i valutu, status i preference i slično. U online advertajzingu, kukije u korisnikoviom browseru ostavljaju baneri i druge reklame. Tu se drže podaci o tome gde, kad, kako je reklama viđena i šta je sa njom bilo. Korisni su za atribuciju i optimizaciju kampanja. Podaci iz kukija sačinjavaju većinu podataka kojima se u stvari trguje u Real Time Bidding, tj. programatskim tržištima.

Klijenti često koriste nekoliko raznih ad tech firmi odjednom, čije je podatke u nekom trenutku potrebno objediniti. Sinhronizacija kukija je proces spajanja identifikacija korisnika koji imaju cookie jedne kompanije sa onima koje je identifikovala i prati druga (treća, četvrta) kompanija. Pravilno urađen, ovaj kompleksni posao može pokazati još detaljniju sliku onlajn ponašanja pojedinačnog korisnika.

Cost

Trošak uopšteno, u smislu budžeta. Način računanja troškova određuje tip kampanje: Cost Per Click, Cost Per Action itd.

Cost Per Acquisition

Cost per Acquisition (skraćeno CPA) je tip naplate reklamiranja. Znači da oglašivač plaća samo onda kada iz delovanja određene reklame može da se utvrdi prodaja. Ovakve kampanje su najpogodnije za oglašivače, a najnepovoljnije za publisher-e, budući da niko ne garantuje broj akvizicija koje će ove kampanje imati, tako da tzv. prinos može dosta da varira. Cost per Acquisition i Cost per Action su suštinski ista stvar – čak im je i skraćenica ista!

Cost Per Action

Cost per Action (skraćeno CPA) je tip naplate reklamiranja. Znači da oglašivač plaća samo onda kada iz delovanja određene reklame može da se utvrdi da je ispunjena željena akcija korisnika. Ovakve kampanje su najpogodnije za oglašivače, a najnepovoljnije za publisher-e, budući da niko ne garantuje broj akvizicija koje će ove kampanje imati, tako da tzv. prinos može dosta da varira. Cost per Acquisition i Cost per Action su suštinski ista stvar – čak im je i skraćenica ista!

Cost Per Click

Cost Per Click (skraćeno CPC) je tip naplate reklamiranja. Znači da publisheri bivaju plaćeni samo onda kada korisnik klikne na reklamu na njihovom sajtu. Nije čest model naplate van Google-a i FB-a.

Cost Per Day

Cost Per Day (CPD) je tip naplate reklamiranja koji funkcioniše fiksno, po danu, bez obzira na rezultat. Ovo nije omiljen model ozbiljnih oglašivača, jer favorizuje publishera koji nema nikakve obaveze što se tiče isporuke i dosega reklame. U današnje vreme se koristi eventualno kod jako malih sajtova koji imaju „generalne sponzore“, ili u slučaju poprilično nerazvijenih tržišta – kao što su upravo naša.

Cost Per Engagement

Cost Per Engagement (skraćeno CPE) je tip naplate reklamiranja pri kojem oglašivač plaća za svaki engagement, tj interakciju sa njihovom reklamom. Koristi se uglavnom za napredne formate display i video oglašavanja koji u sebi sadrže neke „pipkalice“ – forme za popunjavanje, dugmiće, igrice ili slično – nešto sa čime se može imati interakcija.

Cost Per Expansion

Cost Per Expansion (skraćeno takođe CPE, kao i Engagement) je tip naplate reklamiranja. Ovo je podvrsta Engagement kampanja, u kojoj je jedini Engagement koji se računa za naplatu ekspandovanje, tj. akcija širenja oglasne jedinice.

Cost Per Install

Cost Per Install (or CPI) je tip naplate reklamiranja. U suštini vrsta CPA kampanje kojoj je akcija definisana kao „instalacija mobilne aplikacije“. U skladu sa tim, oglašivač plaća na osnovu broja registrovanih instalacija svoje aplikacije.

Cost Per Land

Cost Per Land (ponekad skraćeno CPL) je jedan od ređe korišćenih tipova naplate reklamiranja. Suštinski isti mehanizam kao Cost Per Click, osim što publisheri bivaju plaćeni samo onda kada se korisnicima u potpunosti učita landing stranica nakon klika na reklamu. Ovo je nešto drugačije od klasičnog CPC-a, koji broji i vrednuje sve klikove, bez obzira na to da li su baš svi rezultati vredni za oglašivača. Skraćenica CPL se obično koristi za Cost Per Lead.

Cost Per Lead

Cost Per Lead (skraćeno CPL) je vrsta naplate reklamiranja. Koristi se kada oglašiivač želi da sakupi lidove (kontakt detalje potencijalnih budućih mušterija) za svoj prodajni tim. Ovo znači da će publisher dobiti novac samo onda kada korisnik unese svoje kontakt detalje u predviđenu formu.

Cost Per Thousand

Cost Per Thousand (M kao Rimsko, Italijansko mille tj 1,000) impresija, iliti skraćeno CPM, je najčešće korišćena vrsta modela naplate reklamiranja. Znači da će publisher-u biti plaćena isporuka svakih 1,000 reklama koje prikažu korisnicima svog sajta. Ovo je najprimamljivija opcija za publishere.

Cost Per View

Cost Per View (skraćeno CPV) je model naplate reklamiranja. Koristi se kao osnovni model kada oglašivač želi da plasira video reklame na internetu, a naplata sledi posle svakog njenog pregleda.

Cost Per Viewable Thousand

Cost Per Viewable Thousand (M kao Rimsko, Italijansko mille tj 1,000), skraćeno CPvM, je model naplate reklamiranja. Ovo je varijacija na temu CPM modela cenovnika. Razlika leži u tome što „viewable“ znači da se pri naplati uzimaju u obzir minimalni parametri koje ta reklama mora da ispoštuje, da bi se smatrala „viđenom“. U pitanju su opšte prihvaćeni industrijski standardi, koji propisuju minimume za dužinu boravka i površinu reklame u vidnom polju.

CPA

CPA je skraćenica koja je ista za dva veoma slična pojma: Cost per Acquisition i Cost per Action, oba su modeli naplate reklamiranja. Označavaju da će oglašivač platiti za reklamu samo onda kada je njeno prikazivanje rezultovalo prodajom (akvizicijom korisnika) ili drugom konkretno definisanom radnjom (akcijom).

CPC

CPC (Cost Per Click) je vrlo često korišćen model naplate reklamiranja kada su u pitanju Performance kampanje bilo kog vida. Poenta je da publisher-i naplaćuju samo onda kada korisnik klikne na reklamu. Google-ov Ad Sense funkcioniše po ovom principu.

CPD

CPD je skraćenica za Cost Per Day, još jedan ređe korišćen model naplate reklamiranja. U našim krajevima poznat kao „fiksni zakup“, podrazumeva da oglašivać zakupi reklamnu poziciju na sajtu na određeni broj dana. Fiksni zakup može biti ekskluzivan (kada je oglašivač jedini koji će se prikazivati na toj poziciji u datom vremenskom intervalu) ili rotirajući (više banera različitih oglašivača, koji se prikazuju korisnicima po definisanom rasporedu).

CPE

CPE je skraćenica za Cost Per Engagement ili Cost Per Expansion je model naplate reklamiranja koji se koristi kod tzv (Rich Media„>“bogatih“ tj. rich media) reklama. Upotrebom ovog modela, oglašivač plaća samo za one prikaze koji rezultuju ekspanzijom display jedinice na punu veličinu, ili nekim drugim vidom interakcije, tj. engagement-a sa reklamom.

CPI

CPI je Cost Per Install. Model naplate reklamiranja karakterističan za svet pametnih mobilnih uređaja. U suštini, potpuno je ista forma kao i CPA model, samo se ovako zove kada se primenjuje na aplikacije („apps“) koje se reklamiraju sa ciljem da ih korisnik instalira. Oglašivač plaća samo onda kada prikazivanje oglasa za rezultat ima instalaciju aplikacije.

CPL

CPL je skraćenica od Cost Per Lead, što je vrsta naplate reklamiranja za performance kampanje. Koristi se kada oglašiivač želi da sakupi lidove (kontakt detalje potencijalnih budućih mušterija) za svoj prodajni tim. Ovo znači da će publisher dobiti novac samo onda kada korisnik unese svoje kontakt detalje u predviđenu formu.

CPM

CPM je skraćenica od Cost Per Thousand (M kao Rimsko, Italijansko mille tj 1,000) impresija. CPM je najčešće korišćena vrsta modela naplate reklamiranja. Znači da će publisher-u biti plaćena isporuka svakih 1,000 reklama koje prikažu korisnicima svog sajta. Ovo je najprimamljivija opcija za publishere.

CPV

CPV (skraćeno od Cost Per View) je model naplate reklamiranja. Koristi se kao osnovni model kada oglašivač želi da plasira video reklame na internetu, a naplata sledi posle svakog njenog pregleda.

CPvM

CPvM je skraćenica za Cost Per viewable Thousand (M kao Rimsko, Italijansko mille tj 1,000). CPvM je model naplate reklamiranja. Ovo je varijacija na temu CPM modela cenovnika. Razlika leži u tome što „viewable“ znači da se pri naplati uzimaju u obzir minimalni parametri koje ta reklama mora da ispoštuje, da bi se smatrala „viđenom“. U pitanju su opšte prihvaćeni industrijski standardi, koji propisuju minimume za dužinu boravka i površinu reklame u vidnom polju.

CR

CR se ponekad koristi kao skraćenica u tabelama, a označava Conversion Rate, jednu od osnovnih metrika performansi digitalnog oglašavanja. CR pokazuje procenat klikova na reklamu koji rezultuju finalnom konverzijom. Koristi se za procenu relativne efikasnosti CPA kampanja.

Crawling

„Puzanje“ je IT sleng za proces pri kojem programi u vlasništvu pretraživača (Google i drugi), poznati kao „Pauci“ (Spider), automatski „gamižu“ širom interneta, čitajući sve stranice sa svih sajtova koje nađu i beleže šta se tamo nalazi. Ovo se radi u svrhu njihovog mapiranja i indeksiranja za prikazivanje u rezultatima internet pretrage.

Creative

U advertajzing žargonu, odnosi se na stvarno tekstualno, grafičko ili video kreativno rešenje koja sačinjava reklamu. Kreativa obično sedi na CDN-u i pozva se preko taga prilikom učitavanja stranice.

Creative Agency

Osnovni, prvobitni oblik advertajzing agencije, onaj na koji svako pomisli (ako ikada pomisli) na našu industriju je kreativna agencija. Njena svrha je stvaranje reklama na upravo onaj način kako to opšta javnost prepoznaje – kreativni koncepti, oživljeni na svim komunikacionim kanalima. Većina starih, svetski poznatih kreativnih agencija su danas perjanice neke od 4 mamutske holding kompanije (WPP, Interpublic, Publicis, Havas) koje upravljaju našom industrijom od kasnih 80-ih.

CSS

CSS je skraćenica za „Cascading Style Sheets“, što je vrsta programskog jezika koji se koristi za izradu internet stranica. CSS je, uz HTML, zadužen za „fasadu“ sajta – za to kako će stranica izgledati kada se prikaže na ekranu.

CTA

CTA je „poziv na akciju“ (Call To Action). Odnosi se na reči ili rečenice u reklamama kojima se korisnik poziva da nešto uradi. „Rezerviši odmah!“, „Kupi Sad!“ i slično. Praksa pokazuje da ih je neophodno imati, pogotovo u online komunikacijama.

CTR

CTR je skraćenica za Click-Through Rate, jednu od osnovnih mera efektivnosti reklama. Zbog toga što se izražava u procentima, pogodna je mera za poređenje performansi reklama na svim sajtovima na kojima kampanja ide. Računa se kao procenat iz broja klikova u 100 Impresija: CTR=(Clicks/Ad Impressions*100).

[button style=“btn-info btn-lg“ icon=“fa fa-arrow-left“ align=“left“ type=“link“ target=“false“ title=“nazad na rečnik“ link=“http://www.odvratajzing.com/online-advertising-recnik“ linkrel=““]

odvratajzing newsletter

 

Pridruži se listi od 100+ marketara koji čitaju neredovni Odvratajzing njuzleter, pun interesantnosti koje ne staju u Tvit, a prekratke su za blog.