Skip to main content

B

Dobrodošli na Odvratajzing online advertising rečnik. Ova stranica sadrži unose koji započinju na slovo B.


B2B

B2B je skraćenica od Business to Business, odnosi se na firme čije kupce čine druga pravna lica.

B2C

B2C je skraćenica od Business to Consumer, odnosi se na firme čije kupce čine (uglavnom) privatna lica.

Backup Ad

Backup Ad je „rezervno“ oglasno rešenje koja se prikazuje umesto originala, kada Ad Tag ne uspe da „prizove“ baner koji treba da se prikaže po planu. Uglavnom u vidu statične kreative, osiguravaju da će se makar nešto prikazati, ukoliko nešto pođe naopaku pri serviranju kompleksnijeg rešenja. Takođe, ponekad služe i kada se primenjuje Behavioural Targeting, a korisnik na stranici ne odgovara opisu ciljne grupe.

Backup Gif

Backup GIF je GIF verzija animiranog banera, koja se servira kao podrška Flash Ad-ovima. Vrši funkciju animiranog Backup Ad-a, za korisnike koji iz bilo kog razloga ne mogu da vide originalni interaktivni ili kompleksno animirani baner/reklamu.

Originalno, reč „baner“ je označavala Ad Unit veličine 468×60 piksela. Danas se reč „baner“ koristi kao generički termin za bilo koji format display oglašavanja.

Reklamiranje na internetu bazirano na slikama, takozvanim banerima. Poznato i kao Display Advertising. Baneri su gotovo uvek klikabilni i pravljeni tako da oglašivač može pratiti i analizirati njihove performanse. Formati (tj. fizičke veličine) oglasnih jedinica su standardizovane tokom vremena, kako bi se olakšalo oglašavanje i upravljanje kampanjama. Najpopularniji formati su 300×250 i 728×90, ali postoje i mnogi drugi. Za više informacija, pogledajte na sajtu IAB-a.

Baseline

Baseline je „osnovna linija“ statistike: nivo performansi koje postižu originalna rešenja i ciljanje, bez optimizacije parametara kampanje. Koriste se kao referentna tačka pri oceni uspešnosti kasnijih pokušaja optimizacije.

Beacon

Bikon ili tracking pixel je obično transparentna sličica veličine 1×1 piksela, koja se postavi na sajt i u osnovi služi da potvrdi da je korisnik pristupio sadržaju. Piksel se zbog svoje minimalne veličine učitava pre bilo čega drugog na stranici. Bikoni beleže IP adrese, vreme provedeno na stranici i slično, šaljući te podatke serveru sa kojim komuniciraju. Zajedno sa kukijima i drugim trakerima i tagovima, beleže gotovo svaki internet-pokret ciljanog korisnika.

Behavioural Advertising

Forma oglašavanja upitnog etičkog pravca, koja koristi tzv trekere i cookie-je, kako bi pratila potencijalne korisnike i zaključila više o njima na osnovu njihovog realnog ponašanja: socio-demografije, sajtova koje posećuju, ‘lajkova’ na društvenim mrežama i slično.

Behavioural Targeting

Forma targetinga koji se danas često koristi, pogotovo u Performance kampanjama. Zasniva se na prikupljanju i obradi podataka o korisnicima. Podaci mogu biti sve – od istorije surfovanja po internetu, preko socio-demografskih do detalja ponašanja na društvenim mrežama.

Below The Fold

Termin Below The Fold (BTF) označava prostor na web stranici koji se može videti tek nakon što korisnik skroluje ekran na dole. scrolls down. Reklame koje su BTF uglavnom imaju dosta slabije rezultate od onih Above The Fold, tako da je i njihov plasman dosta jeftiniji u smislu eCPM-a.

Below The Line

Below The Line (BTL) se odnosi na nekonvencionalne, jedan-na-jedan tehnike tržišnih komunikacija. U sklopu online oglašavanja, često su to Native Advertising ili rad sa influenserima.
Pogledaj i Above The Line

Bidder

Parče softvera koje služi da automatski odgovara na pozive za naticanje na RTB odnosno programmatic aukcijama i daje ponude.

Bidding Strategy

U digital advertising terminologiji, biding strategija se odnosi na način na koji se odgovara na pozive za aukicje. Na primer, može koristiti flat CPM strategiju (tj. ne menjati svoju ponudu i čekati odgovarajuću impresiju na tržištu) ili varijabilnu.

Bid Request

Poziv koji dobija onaj koji želi da da novac za impresiju (tzv. Bidder). Poziv sadrži sve relevantne podatke dostupne za impresiju (podatke o njenoj ceni, formatu, tipu i lokaciji) ali i o korisniku kome će biti prikazana. Naravno, poziv i odgovor na njega se dešavaju automatski, u milisekundama.

Bing

Internet pretraživač koji je napravio Microsoft, kao pandan Google-u.

Blacklist

Lista sajtova kompromitovanih publishera, na kojima oglašivač ili ad network ne žele da se oglašavaju. Suprotno od whitelist.

Blog

Vrsta web sajta. Ranije često u vlasništvu privatnog lica, korišćeni kao javni dnevnici. Odvratajzing.com je, po konceptu i tehnologiji, jedan takav sajt. Zajednički termin za sve blogove je Blogosfera. Danas su dosta profesionalniji, ali i manjeg društvenog značaja sa porastom društvenih mreža. Mnoge kompanije imaju svoje blogove, od kojih su neki izrasli u izuzetno uspešne marketinške alate.

Blogger

Neko ko piše blog. Takođe, naziv Google-ove platforme za blogovanje.

Blogging

Proces pisanja bloga.

Blogosphere

Kolokvijalni naziv za „sve“ blogove na svetu.

Bots

Bot je kompjuterski program koji automatizuje neku online radnju, ali koji se drugim kompjuterima predstavlja kao čovek, tj korisnik.

Bounce Rate

Bounce Rate je jedan od parametara koji se mere u analitici sajta. Računa se kao procenat korisnika koji posete naš sajt, ali ga zatim odmah napuste bez bilo kakve druge akcije na njemu.

Brand Advertising

Brand Advertising označava tip reklamnih kampanja koje za cilj imaju podizanje svesti o „brendu kao takvom“ u javnosti. Nazivamo ih i Awareness kampanje. U tom svetlu, ovakav tip kampanja se oslanja na “premium” sajtove i pozicije na njima (to jest isključivo Above The Fold), uz minimalno ili nikakvo učešće Performance metoda.

Brand Buy

Brand Buy je ime za Ad Buy koji će biti korišćen u svrhu Brand Advertisinga.

Brand Campaign

Brend kampanja je tip advertajzing kampanje u kom oglašivač kupuje prostor na “premium” sajtovima, sa namerom da napravi asocijaciju između svog brenda i brenda medija. Brend kampanje su manje fokusirane na performanse pojedinačnih reklama od Performance kampanja.

Brand Network

Brand Network je specijalizovana podvrsta Advertising network-a koja sadrži isključivo “premium” sajtove, što za sobom povlači da se obraća samo oglašivačima koje intresuju Brand kampanje.

Brand Safety

Gotovo totalna automatizacija procesa donosi sa sobom i niz rizika za oglašivače, koji najčešće ne mogu da utvrde gde se sve njihov oglas prikazuje. Ovaj termin se koristi pri proceni rizika izloženosti brendirane poruke zajedno sa neprikladnim sadržajem. Svaki brend ima svoju listu neprikladnosti, ali se određeni sadržaji (kriminalni, nasilni, seksualni) uglavnom podrazumevaju za sve, jer niko ne želi svoj oglas pored nečeg takvog. Shodno tome, iznikla je čitava podindustrija kompanija koje se bave samo verifikovanjem, odnosno proverom kredibiliteta i kvaliteta sajtova na kojima idu RTB pozicije.

Brand Spend

Brand Spend je sinonim za Brand kampanju, kada se priča o ukupnom medijskom trošku klijenta, pogotovo ukoliko ima i Performance kampanje.

Broken Ad Call

Naziv za situaciju u kojoj ad tag ne uspe da „povuče“ reklamu prilikom učitavanja stranice, tako da se korisniku ne prikaže ništa na banerskoj poziciji.

Browser

Parče softvera zaduženo za prikazivanje sadržaja (i reklama!) na internetu. Popularni browser-i su Firefox, Internet Explorer (od skoro poznat kao Microsoft Edge), Google Chrome i Safari.

BTF

BTF (Below The Fold) je prostor na web stranicikoji se vidi tek nakon što korisnik odskroluje niže, sa početnog ekrana. Reklame postavljene BTF obično beleže značajno nižu interakciju sa korisnicima od Above The Fold reklama, tako da su jeftinije i vrede manje po eCPM.

BTL

Below The Line (BTL) se u digitalnom smislu odnosi na nekonvencionalne metode i marketinške tehnike. Razni vidovi „maskiranja“ reklamnog sadržaja ili „jedan na jedan“ pristupa spadaju u BTL. na primer Native Advertising, influenseri i slično.

Budget

Kao i u drugim sferama, budžet je količina novca koju oglašivač stavlja na raspolaganje za izvođenje advertajzing kampanje.

[button style=“btn-info btn-lg“ icon=“fa fa-arrow-left“ align=“left“ type=“link“ target=“false“ title=“nazad na rečnik“ link=“http://www.odvratajzing.com/online-advertising-recnik“ linkrel=““]

odvratajzing newsletter

 

Pridruži se listi od 100+ marketara koji čitaju neredovni Odvratajzing njuzleter, pun interesantnosti koje ne staju u Tvit, a prekratke su za blog.