Skip to main content

A

Dobrodošli na Odvratajzing online advertising rečnik. Ova stranica sadrži unose koji započinju na slovo A.


Above The Fold

Above The Fold ili skraćeno ATF se odnosi na prostor na web stranici koji je vidljiv odmah nakon što se stranica učita. „Fold“, tj. „prevoj“ se odnosi na donju ivicu ekrana i sadržaj za koji je potrebno skrolovati na dole da bi se video. Suprotno od Below The Fold.

Above The Line

Above The Line ili ATL je žargonski izraz koji se odnosi na korišćenje masovnih medija (TV, Print, OOH, Radio, Internet) za komercijalnu komunikaciju. Izraz ima svoje korene u načinu na koji je P&G 1950-ih računovodstveno zavodio troškove marketinga. Suprotno od Below the line (BTL). Više informacija ovde.

Acquisition

Akvizicija u slobodnom prevodu označava uspešno ispunjenje definisane radnje koju podstičemo reklamiranjem od strane korisnika, uglavnom kroz konverziju.

Active View

Active View je Google-ov algoritam koji meri tzv Viewable Impression. Prema njihovim definicijama, „vidljiva impresija“ je ona koja je barem 50% u vidnom polju ekrana tokom barem jedne sekunde.

Ad Agency

Najprostije, advertajzing agencija – firma koja se za svoje klijente bavi tržišnim komunikacijama. Reklamne agencije su, u istorijskom smislu, nastale kao agenti medijskih kuća u Americi. Agent su, za određenu proviziju, hendlovali odnose sa klijentima koji su želeli da se oglašavaju u određenom mediju.

Ad Blocker

Ad blocker je parče softvera, obično u vidu plugin-a koji se instalira u korisnikov Browser, čija je uloga da spreči pojavljivanje svih vrsta oglasa.

Ad Buy

Žargonski naziv koji označava skupinu oglasnog prostora koji se kupuje za jednu svrhu (obično za istu kampanju).

Ad Buyer

Ad Buyer označava poziciju u okviru Ad Ops tima, odnosno osobu zaduženu za pregovaranje oko cena i uslova trgovine sa sajtovima.

Ad Call

Poziv, tj. zahtev za oglasom, koji korisnikov browser upućuje serveru gde je pohranjena oglasna jedinica kada učitava stranicu na kojoj treba da bude prikazan baner (ili drugi vid oglasa). Ad Call u stvari odašilje Ad Tag koji stoji na stranici.

Ad Campaign

Kampanja podrazumeva komplet oglasnih rešenja i njihovih pozicija, objedinjenih u celinu. Povezuje ih zajednički budžet i vremenski rok.

Ad Exchange

Softverska platforma koja služi kao RTB pijaca publike koju Publisheri nude oglašivačima. Na nju se, preko DSP-jeva, „kače“ agencijski kupci i kupuju Audience, odnosno publiku koja posećuje dati sajt. Tehnički veoma slična stvar kao i Ad Network odnosno kombinacija SSP i DSP, ali transparentnija prema kupcima jer prikazuje cenu po kojoj se kupuje. Najpoznatiji exchange-ovi su Google DoubleClick i Appnexus.

Ad Impression

Ad Impresija se računa kao jedno uspešno učitavanje Ad Call-a, prilikom učitavanja same web stranice. Razlikuje se od Page Impression.

Ad Inventory

Inventar je naziv za ukupni broj Ad impresija koje su na raspolaganju Publisher-u da na njima prikazuje reklame. Obično se izražavaju na nivou kalendarskog meseca.

Ad Line

Ad Line je Ad Ops termin koji označava jednu liniju u Insertion Order-u ili na Ad Serveru. Kao takav, deo je tabele koja sadrži sve detalje kampanje, a obično sadrži sve osnovne podatke o konkretnoj poziciji i ciljanju za dato oglasno rešenje.

Ad Network

Kompanija koja ima softversku platformu za posredovanje između oglašivača i inventara velikog broja Publishera. Ključna funkcija im je agregacija ponude velikog broja impresija sa raznih sajtova na jednom mestu, kako bi se postigla efikasnost i smanjili troškovi. Na nju se, preko DSP-jeva, „kače“ trejding deskovi i kupuju impresije. Najveće su Google Ad Sense, Undertone, AdBlade.

Ad Operations

Ad Operations (ili Ad Ops) je opšti naziv za čitavu industriju koja se bavi tehničkim aspektima realizacije oglašavanja na digitalu. Služi i kao naziv odeljenja u firmi ili pozicije. Pozicija obično podrazumeva tehničko postavljanje, upravljanje, optimizaciju, analizu i izveštavanje u online okvirima. Takođe ga nazivaju i Ad Trafficking.

Ad Platform

Generički naziv za bilo koje softversko rešenje, tj. platformu, kojom se serviraju oglasi. Na primer Google AdSense i AdWords, ili Sizmek.

Ad Pricing Model

Način na koji oglašivač plaća oglašavanje. Najčešće je prema CPM, CPA i CPC, ali postoje i drugi modeli.

Ad Rank

Ad Rank je metrika koju koristi Google prilikom određivanja pozicija koje će određeni oglas zauzeti na stranici rezultata pretrage, tj. SERP-u. Tačan algoritam je tajna, ali se zna da koristi kombinaciju relevantnosti reklame za ključne reči pretrage, budžet i kvalitet Landing Page-a na koji reklama vodi.

Ad Request

Sinonim za Ad Call, tojest poziv serveru da isporuči reklamu.

Ad Server

U gotovo svim slučajevima, reklame fizički ne stoje na sajtovima na kojima se prikazuju već na Ad Serveru, koji ima kapacitete i IT infrastrukturu da ih neometano isporučuje svuda gde su potrebni. Ad Serveri su obično zasebne kompanije kao Sizmek, ili deo velikih ekosistema kao što su Facebook ili Google. Koriste ih Ad mreže, agencije, ali i sami publisher-i.

Ad Serving Costs

Troškovi realnog serviranja reklama, koje naplaćuje Ad Server kompanija. Većina ih se bazira na CPM modelu: igra velikih brojeva pri kojoj koriste svoju veličinu da profitiraju iz veoma malog fee-ja koji naplaćuju za svaki servirani CPM (reda veličina treće decimale $USD).

Ad Serving Fees

Ad Serving Fee je fiksna ili procentualna naplata operativnih troškova Ad Servera ili agencije (u kom slučaju se zove i agency fee), koji se bave upravljanjem seriviranja reklama. U teoriji, Serving Fee pokriva operativu, dok Serving Cost pokriva infrastrukturne troškove isporuke (bandwith i slično).

Ad Slot

Slot je fizički prostor na web stranici u kojem se učitava reklama. Njegove moguće dimenzije su standardizovane, u današnje vreme od strane IAB. Za više informacija, pogledajte na njihovom sajtu.

Ad Specs

Specifikacije oglasnih rešenja. Kreiraju ih ozbiljni publisher-i, njima određujući parametre koje reklame moraju da ispune, da bi bile prikazivane na njihovim sajtovima. Uglavnom se tiču fizičkih dimenzija vizuala, veličine fajlova, tipa kompresije videa, i sličnih tehnikalija.

Ad Tag

Parče Javascript-a koje se postavlja na sajt publisher-a, umesto samog fajla koji sadrži oglas. Ad Tag po učitavanju poziva Ad Server da pošalje oglasno rešenje za prikazivanje u Ad Slot-u.

Ad Tech

Naziv za haotičnu mrežu isprepletanih kompanija koje se nalaze u mutnom prostoru između medijske agencije i publishera, u svim slučajevima osim kada je u pitanju direktna kupovina oglasnog prostora.

Ad Trafficking

Ad Trafficking je sinonim za Ad Ops, samo nešto manje glamurozan.

Ad Unit

Generički naziv za bilo koji tip banera, ili veličinu oglasne jedinice pojedinačno. Reklamna jedinica.

AdChoices

AdChoices je forma samoregulative digitalne advertajzing industrije. Lako prepoznatljiv po logou u vidu plave strelice, koji stoji u ćošku gotovo svakog targetovanog banera. Ideja je da pruži mogućnost korisnicima da se otkažu od bihejvioralnog targetinga, putem klika na ikonicu i ispunjavanja formulara. Važno je napomenuti da trekeri i dalje nastavljaju da prate korisnika koji se „isključio“ iz targetinga, samo mu ne serviraju ciljane reklame.

Added Value

Englezi ovako nazivaju dodatni inventar koji se kupcu daje gratis, uz kupovinu nekog paketa oglašavanja, na primer.

AdSense

AdSense je Google-ova Ad Platforma. Jedan od najlakših načina da se monetizuje sajt je da se uključi u AdSense program i plasira Google oglase.

Advergame

Advertising+Game. Opšti termin za kompjuterske igre koje su naručene od strane brendova, ili u sebi imaju product placement, in-game reklame i slično.

Advertising Rate

Generički termin koji opisuje na koji način se regulišu plaćanja na nivou oglašivač – medij. Uglavnom prate CPM, CPA and CPC

Advertorial

Advertorial je oglas koji izgleda kao članak ili drugi vid medijskog sadržaja, ali je u stvari plaćeni oglas. Razlikuje se od Native Advertising-a po tome što je vidno obeležen kao „promocija“, „oglas“ ili slično.

Adware

Adware se smatra tipom kompjuterskog virusa, koji se uglavnom dobija nepažljivim skidanjem „besplatnih“ programa sa interneta. Isporučuje oglase bez obzira na to da li je kompjuter onlajn ili ne. Uglavnom su skriveni u raznim instalerima za sitne programčiće i instaliraju se na korisnikov kompjuter bez upozorenja, a zatim ga obasipaju netraženim reklamama upitnog kvaliteta.

AdWords

AdWords je još jedna Google-ova Ad Platforma. Služi za plasiranje oglasa na Google Ad Network-u, uključujući i Search Engine Marketing.

Affiliate Marketing

Affiliate marketing je naziv za koncept u internet ekonomiji koji se zasniva na tome da se na web stranicu, u okviru njenog sadržaja, postavi link ka proizvodu ili usluzi koju prodaje oglašivač. Ovo se često radi u vidu recenzije proizvoda ili usluge. Affiliate sajt dobija procenat od svakog svog posetioca koji klikne na taj link, odnosno izvrši konverziju.

Age Gate

Age Gate je stranica ili pop-up prozor koji sprečava korisniku dalji pristup sadržaju, dok ne unese svoj datum rođenja. Često sadrže i oglasnu jedinicu u sebi, uglavnom statični baner.

Agency Trading Desk

Izraz koji se koristi za tim zaposlenih u medijskoj agenciji koji se bave programatikom. Jasna je paralela sa forex i klasičnim berzanskim trejding deskovima. Vlasnik deska je holding kompanija ili medijska agencija, koja za račun svojih klijentata upravlja ovim segmentom oglašavanja na internetu.

Analytics

Termin za merljive statističke podatke o performansama web stranice ili advertajzing kampanje. Impresije, bounce rate, pageviews, real users, i slično. U profesionalnim uslovima, koriste se platforme za analitiku, kao što je Google Analytics, čiji su rezutati prihvaćeni kao industrijski standard.

Analytics Platform

Bilo koji provajder web analitike;, kao na primer Google Analytics.

Animated Gif

Ovo je grafička kreativa u Gif formatu, ali se u ovoj verziji sastoji iz više statičnih sličica zapakovanih u jedan fajl, koje se menjaju u krug, dajući utisak animiranosti (kao celuloidna filmska traka).

App

Skraćenica od „application“, uglavnom se misli na aplikacije za mobilne telefone, u kojima je često moguće reklamiranje, takozvani „in-app advertising“.

AR

Dopunjena (augmented) stvarnost. Delimično kompjuterski generisano okruženje koje se „lepi“ na realnu sliku sveta i obogaćuje je, najčešće pružanjem dodatnih informacija. Korisnik mu pristupa koristeći neki od uređaja koji su sposobni da prikažu AR, što danas predstavlja većinu pametnih telefona.

ATF

ATF je skraćenica za Above The Fold. Odnosi se na prostor na web stranici koji je vidljiv odmah nakon što se stranica učita. „Fold“, tj. „prevoj“ se odnosi na donju ivicu ekrana i sadržaj za koji je potrebno skrolovati na dole da bi se video. Suprotno od Below The Fold.

ATL

ATL je skraćenica za Above The Line, izraz koji se odnosi na korišćenje masovnih medija (TV, Print, OOH, Radio, Internet) za komercijalnu komunikaciju. Suprotno od Below the line (BTL). Više informacija ovde.

Attribution

Atribucija je prces povezivanja prodaje ili uopšteno konverzija, kako god one bile definisane, sa reklamnim aktivnostima – bilo kroz post-click ili post-impression konverzije.

Audience Extension

Ovaj pojam obuhvata tzv proprietary softverska rešenja koja nude određeni veliki ad serveri, SSP-jevi i DSP-jevi. Ovi softverski alati omogućavaju publisherima da prate svoju publiku kada ode sa njihovog sajta na neki drugi i da budu u mogućnosti da im serviraju svoje oglase i tamo. Logično, publisheri ovu priliku koriste da ponude kupcima svog oglasnog prostora mogućnost takvog targetiranja.

[button style=“btn-info btn-lg“ icon=“fa fa-arrow-left“ align=“left“ type=“link“ target=“false“ title=“nazad na rečnik“ link=“http://www.odvratajzing.com/online-advertising-recnik“ linkrel=““]

odvratajzing newsletter

 

Pridruži se listi od 100+ marketara koji čitaju neredovni Odvratajzing njuzleter, pun interesantnosti koje ne staju u Tvit, a prekratke su za blog.